Ciri sekolah

Home > ลักษณะเด่นของโรงเรียน

ข้อดีของการมีสถาบันในเครือที่ช่วยในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเฉพาะทาง

โรงเรียนในเครือของเราเป็นสถาบันครบวงจรที่มี Shizuoka Institute of Science and Technology เป็นศูนย์กลาง และมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 แห่ง โรงเรียนเฉพาะทาง 6 แห่ง อีกทั้งมีโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยนักเรียนที่เรียนจบ Hamamatsu Japan Language College จะได้รับสิทธิพิเศษในการพิจารณาเข้า เรียนต่อ “Shizuoka Institute of Science and Technology และโรงเรียนเฉพาะทาง” ที่อยู่ในเครือเดียวกัน โดยนักเรียนที่เรียนต่อในสถานศึกษาในเครือจะได้รับการยกเว้นค่าพิจารณาให้เข้ารับการศึกษา ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียนในราคาพิเศษ และมีระบบโควต้า


โรงเรียนในเครือ

nhóm pháp nhân

Biaya Kuliah
Học lên đai học khoa học công nghệ shizuoka Học lên các trường trung cấp thuộc nhóm của trường

การที่นักเรียนได้เชื่อมสัมพันธ์กับนักเรียนชาวญี่ปุ่นในโรงเรียนเดียวกันในทุกๆ วัน จะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเป็นทวีคูณ

ทางโรงเรียนร่วมมือกับ Hamamatsu Professional Training College of Information Technology และ Hamamatsu Design College ในการเปิดวิชาเลือกเสรีซึ่งดำเนินการโดยโรงเรียนเฉพาะทาง และจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร การเดินทางไกล กีฬาสี ฯลฯ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียน และกระชับมิตร นอกจากนี้ ทางโรงเรียนเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี - วัฒนธรรมของญี่ปุ่น เช่น การใส่ชุดกิโมโน พิธีชงชา และฝึกมารยาทแบบญี่ปุ่น ฯลฯ

[แนะนำภาควิชา]
Hamamatsu Japan Language College สาขาภาษาญี่ปุ่น (1 ปี 6 เดือน・2 ปี)
 
Hamamatsu Professional Training College of Information and Technology สาขาคอมพิวเตอร์ (2 ปี)
สาขาแอนนิเมชั่น (3 ปี)
สาขา CAD (2 ปี)สาขาผลิตเกม (3 ปี) สาขางานธุรการด้านการแพทย์ (2 ปี)
สาขาการแพทย์สำหรับเด็กและ การอนุบาล (3 ปี)
สาขาวิศวกรรมการผลิต (2 ปี)
 
Hamamatsu Design College สาขาออกแบบกราฟฟิก (3 ปี)
สาขา Fashion Coordinate (2 ปี)
สาขาการแต่งหน้า เล็บ และความงาม (2 ปี)

เน้นการเรียนรู้ที่แม่นยำ สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริง

เราเน้นการปูทักษะในด้านการพูดให้นำไปใช้ได้จริง เสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารและรับมือกับประเด็นต่างๆ ที่พบในสังคมนานาชาติ เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 และสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได

ห้องเรียนขนาดเล็กแยกตามระดับของนักเรียน เพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ครูประจำชั้นจะมุ่งเน้นการติดตามเเเละดูเเลเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิด มีการจัดสอบวัดความรู้ทุก 3 เดือนเพื่อแบ่งชั้นเรียน จึงสามารถสอนได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน

เปิดชั้นเตรียมสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (EJU)

เพื่อช่วยนักเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย สอนโดยคณาจารย์คุณภาพที่มีประสบการณ์ในการสอนเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัย อาจารย์ล้วนมีความเชี่ยวชาญและความรู้ในด้านการสอนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (EJU) และสอบวัดระดับความสามารถต่างๆ ให้ฝันในการเรียนต่อของนักเรียนเป็นจริง

โรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ต่างจังหวัด ให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรียน

โรงเรียนตั้งอยู่ในทำเลที่สงบและปลอดภัย ไม่อึกทึกแบบเมืองหลวงหรืออ้างว้างแบบชนบท เดินทางมาเรียนโดยจักรยานได้ นอกจากนี้ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีบ้านเป็นของตัวเอง เราจึงสามารถจัดที่พักแบบโฮมสเตย์เพื่อการฝึกภาษาญี่ปุ่นได้อีกด้วย

เมืองฮามะมัตซึ (เมืองสำคัญซึ่งได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาล) ติดอันดับหนึ่งใน 10 เมืองที่นักเรียน “อยากใช้ชีวิตอยู่”

ค่าเช่าห้องและค่าครองชีพในเมืองฮามะมัตซึถูกกว่าในเมืองใหญ่อย่างโตเกียว และมีอากาศอบอุ่น ให้นักเรียนได้อาศัยอยู่อย่างสบายใจ และทุ่มเทให้กับการเรียนได้มากกว่าในเมืองใหญ่

เจ้าหน้าที่แนะแนวของโรงเรียน
จะคอยดูแลระหว่างนักเรียนพักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่จะคอยให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆ ระหว่างการพำนักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น การเจ็บป่วย บาดเจ็บ ฯลฯ เน้นการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

โรงเรียนจะดูแลนักเรียนแทนผู้ปกครอง

ทางโรงเรียนจะคอยรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ นอกจากนี้ ในกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ นักเรียนจะได้รับเงินค่ารักษาจากเบี้ยประกันสุขภาพที่สมัครตอนแรกเข้า

เจ้าหน้าที่เฉพาะจะคอยช่วย
แนะนำงานพิเศษให้แก่นักเรียน

บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ โรงงาน และโรงเรียนสอนภาษามากมาย ทางโรงเรียนจะแนะนำงานพิเศษให้หลังจากนักเรียนพูดภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่งหลังเข้าเรียน 3 เดือน

มีระบบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ที่มีผลการเรียนดีและมาเรียนสม่ำเสมอ

เรามีระบบทุนการศึกษาให้เปล่าของรัฐและระบบทุนการศึกษาของโรงเรียน (สำหรับนักเรียนที่มีสถิติการมาเรียน 100% นักเรียนที่ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 นักเรียนที่ได้คะแนนสูงในการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (EJU) นักเรียนที่สอบผ่านมหาวิทยาลัยของรัฐ และนักเรียนที่ชนะการประกวดสุนทรพจน์)

มีการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นจากความร่วมมือกับ
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเมืองฮามะมัตซึ

เพื่อส่งเสริมสังคมต่างวัฒนธรรมในเมืองฮามะมัตซึ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันทำอาหารนานาชาติ งานคริสต์มาส พิธีชงชา การประกวดชุดยูกาตะ ฯลฯ

มีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมอินเตอร์เน็ต

ทางโรงเรียนเปิดให้บริการห้องสมุด ให้นักเรียนทบทวนบทเรียน ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างอิสระและเงียบสงบ อีกทั้งจัดให้มีบริการโทรศัพท์พร้อมโทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ให้นักเรียนพูดคุยกับครอบครัวของตนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

PAGETOP

HOME