• イメージ1image1
  • イメージ2image2
  • イメージ3image3
  • イメージ4image4
  •  

News&Topics

ประโยชน์ที่แท้จริงของการเรียนในประเทศญี่ปุ่น

การที่นักเรียนได้เชื่อมสัมพันธ์กับนักเรียนชาวญี่ปุ่นในโรงเรียนเดียวกันทุกวัน จะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเป็นทวีคูณ

ทางโรงเรียนร่วมมือกับ Hamamatsu Professional Training College of Information Technology และ Hamamatsu Design College ในการเปิดวิชาเลือกเสรีซึ่งดำเนินการโดยโรงเรียนเฉพาะทาง และจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร การเดินทางไกล กีฬาสี ฯลฯ เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียน และกระชับมิตร นอกจากนี้ ทางโรงเรียนเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี - วัฒนธรรมของญี่ปุ่น เช่น การใส่ชุดกิโมโน พิธีชงชา และฝึกมารยาทแบบญี่ปุ่น ฯลฯ

[แนะนำภาควิชา]
Hamamatsu Japan Language College สาขาภาษาญี่ปุ่น (・1 ปี 6 เดือน・2 ปี)
Hamamatsu Professional Training College of Information and Technology

สาขาคอมพิวเตอร์ (2 ปี) สาขาแอนนิเมชั่น (3 ปี)
สาขา CAD (2 ปี) สาขาผลิตเกม (3 ปี)
สาขางานธุรการด้านการแพทย์ (2 ปี)
สาขาการแพทย์สำหรับเด็กและการอนุบาล (3 ปี)
สาขาวิศวกรรมการผลิต (2 ปี)

Hamamatsu Design College สาขาออกแบบกราฟฟิก (3 ปี)
สาขา Fashion Coordinate (2 ปี)
สาขาการแต่งหน้า เล็บ และความงาม (2 ปี)

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด