MOVIE Bên ngoài trường học

NEWS日本語学院からのお知らせ

Học viện nhật ngữ Hamamatsu

Xem danh sách

Học viện Nhật Ngữ Numazu

Xem danh sách

Tóm tắt nhóm trường Đại học khoa học và công nghệ Shizuoka

Hệ thống nhóm trường kể từ khi thành lập vào năm 1940 (năm Chiêu Hòa thứ 15) với nền tảng tinh thần "Đào tạo các nhà kỹ thuật để cống hiến cho xã hội địa phương". Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp nối tinh thần này với nền tảng "sức mạnh toàn diện", hệ thống 12 trường học gồm 1 trường đại học, 5 trường trung cấp chuyên nghiệp, 2 trường trung học phổ thông, 2 trường trung học cơ sở, 2 trường nhật ngữ sẽ nắm bắt nhu cầu học tập ngày càng đa dạng và đáp ứng những kỳ vọng đó bằng nền giáo dục chất lượng cao. Bằng cách bình tĩnh nhìn nhận thấu đáo những thay đổi nhanh chóng của xã hội, hiện thực hóa nền giáo dục đa dạng phát huy tối đa sức mạnh toàn diện sẽ hướng tới một xã hội tương lai phía trước tươi sáng đầy háo hức trong 10 năm tới. Chúng tôi, hệ thống nhóm trường Đại học Khoa học và công nghệ Shizuoka sẽ tham gia cống hiến vào việc xây dựng tương lai đầy mong chờ phía trước.

Tóm tắt nhóm trường Đại học khoa học và công nghệ Shizuoka

Thông tin chi tiết

Đào tạo nhất quán nhân tài điều dưỡng viên nước ngoài

Tuyển sinh khóa học ngắn hạn

Tiếng nhật kinh doanh

Khóa học đào tạo giáo viên tiếng nhật

Học viện nhật ngữ Hamamatsu Truy cập ・ Bản đồ

Học viện nhật ngữ Numazu Truy cập ・ Bản đồ

Yêu cầu tài liệu, thắc mắc

to the top