Trang chủ > Tổng quan trường học

Tổng quan trường học

Lời chào

Hướng tới thời đại mới, giáo dục mới của tiếng nhật.

Trường chúng tôi từ khi thành lập đến nay đã đón nhận du học sinh từ hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các du học sinh sau đó tiếp tục học lên các trường học viện, đại học, trung cấp chuyên nghiệp tại Nhật Bản, làm việc tại các doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp liên doanh Nhật Bản tại quê hương và đạt được những thành tựu to lớn ở đó. Ngoài ra, các công tác giáo dục của chúng tôi vừa gần gũi với học sinh lại vừa có thể kết nối với xã hội địa phương với 5 đặc trưng lớn như sau.
Đầu tiên là bồi dưỡng phát triển khả năng truyền đạt suy nghĩ cảm xúc của bản thân bằng tiếng Nhật, khả năng tư duy, bồi dưỡng khả năng giao tiếp, nâng cao khả năng kết nối với con người và với xã hội.
Thứ hai là "Ngôi trường chu đáo" luôn tích cực hướng dẫn chỉ đạo hỗ trợ chi tiết tới từng học sinh trong nhiều tình huống khác nhau phát sinh trong cuộc sống tại Nhật Bản.
Thứ ba là khóa học chuẩn bị cho kỳ thi du học Nhật Bản nhằm hướng tới các trường Đại học top đầu, các khóa học dành cho lĩnh vực chuyên ngành như tiếng Nhật điều dưỡng kết hợp thực tập.
Thứ tư là thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực trình độ cao với chế độ học bổng và liên kết cùng doanh nghiệp địa phương và các tập đoàn phúc lợi xã hội.
Thứ năm là hệ thống giáo dục nhất quán về kinh doanh, du lịch, máy tính, điều dưỡng,... phát huy sức mạnh nhóm trường của Đại học khoa học và công nghệ Shizuoka, Trường trung cấp tổng hợp Hamamatsu Mirai.
Thêm vào đó, ở tòa nhà trường học mới, chúng tôi có khóa đào tạo giáo viên dạy tiếng Nhật, thành lập cơ quan nghiên cứu về giáo dục tiếng Nhật, đồng thời tăng cường hợp tác với chính phủ, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục khác nhằm xây dựng một xã hội cộng sinh mới, góp phần nuôi dưỡng những người có thể cống hiến cho xã hội địa phương và thế giới. Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn học sinh sẽ lần lượt đạt được mục tiêu của mình, được trải nghiệm cuộc sống du học nơi các bạn có thể vừa kết nối với nhiều người và xã hội vừa thực hiện ước mơ của mình.

Matsuba Yuko
Học viện nhật ngữ Hamamatsu
Hiệu trưởngMatsuba Yuko
Takida Tsuyoshi
Học viện nhật ngữ Numazu
Hiệu trưởngTakida Tsuyoshi

Thông tin cơ bản về trường học

Tên trường học Học viện nhật ngữ HamamatsuHiệu trưởng
Ngành học ・ Khóa học ・ Chỉ tiêu

Khoa tiếng Nhật (chỉ tiêu 505 học sinh)

 • Khóa học lên 2 năm
 • Khóa học lên 1 năm 6 tháng
 • Khóa học ngắn hạn
  (Khóa học dành cho người định cư tại địa phương)
 • Khóa tiếng Nhật thương mại
  (Khóa học dành cho người nước ngoài tại doanh nghiệp)
Địa điểm 3-10-8 Chuo, Chuo-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 430-0929 JAPAN
Thông tin liên lạc TEL:053-450-6590
Tên trường học Học viện nhật ngữ NumazuHiệu trưởng
Ngành học ・ Khóa học ・ Chỉ tiêu

Khoa tiếng Nhật (chỉ tiêu 225 học sinh)

 • Khóa học lên 2 năm
 • Khóa học lên 1 năm 6 tháng
 • Khóa học ngắn hạn
  (Khóa học dành cho người định cư tại địa phương)
 • Khóa tiếng Nhật thương mại
  (Khóa học dành cho người nước ngoài tại doanh nghiệp)
Địa điểm 17-1 Saijou-chou, Numazu-shi, Shizuoka-ken, 410-0804, Japan
Thông tin liên lạc TEL:055-939-6590
Trang URL chính thức https://sist-jlc.ac.jp/
Nhà sáng lập Trường Cao học – Đại học khoa học và công nghệ Shizuoka
Chủ tịch Sugiura Hiroshi
Thành lập hệ thống Ngày 14 tháng 4 năm 1952
Địa chỉ hệ thống pháp nhân 12-18 Aioi-Chuo, Aoi-ku, Shizuoka 420-8538 JAPAN TEL:054-200-3333 / FAX:054-200-5566
Triết lý giáo dục
Tinh thần sáng lập: Đào tạo các nhà kỹ thuật để cống hiến cho xã hội địa phương Chính sách giáo dục: Bồi dưỡng nhân lực nhân cách tốt, chuyên môn cao
Mục tiêu giáo dục
Trường chúng tôi dựa trên Luật Giáo dục Học đường, cung cấp chương trình đào tạo tiếng Nhật cho người nước ngoài, cũng như giáo dục về văn hóa và phong tục Nhật Bản, nhằm mục đích hiểu biết lẫn nhau về văn hóa giữa Nhật Bản và quốc gia nơi sinh ra, từ đó góp phần phát triển giao lưu quốc tế.
Hình ảnh nguồn nhân lực đào tạo
We aim for mastering "ability of communicating", "ability of thinking" which is sent in Japanese by itself, and "ability of conversing" for understanding other people, and raise a person who can choose their course of future they wish to go on by learning Japanese culture, custom and human relations and acquire true "Japanese ability", "academic ability" and "human ability" through Japanese.

Sự thay đổi của nhóm trường Đại học khoa học và công nghệ Shizuoka

Nhóm trường Đại học khoa học và công nghệ Shizuoka tiếp tục đi tiếp con đường từ khi thành lập trường “cống hiến cho xã hội những nhà kỹ thuật ưu tú nhất”

Tháng 5 năm 1940 Thành lập trường học ô tô tỉnh Shizuoka
Tháng 4 năm 1956 Thành lập khoa sửa chữa tại trường học ô tô tỉnh Shizuoka
Tháng 4 năm 1963 Thành lập trường THPT công nghiệp ô tô tỉnh Shizuoka
Tháng 7 năm 1970 Thành lập trường trung cấp kỹ thuật công nghiệp Shizuoka tách từ trường học ô tô tỉnh Shizuoka
Tháng 6 năm 1977 Trường THPT Seiryo gia nhập nhóm trường
Tháng 4 năm 1980 Đổi tên trường THPT công nghiệp ô tô tỉnh Shizuoka thành trường THPT bắc Shizuoka
Tháng 4 năm 1983 Thành lập trường cấp thông tin Numazu
Tháng 9 năm 1984 Trường trung cấp văn hóa Shizuoka gia nhập nhóm trường
Tháng 4 năm 1985 Thành lập trường trung cấp thông tin Hamamatsu
Tháng 7 năm 1990 Trường học pháp nhân Học viên ô tô Shizuoka được tách từ trường học pháp nhân Học viên ô
tô tỉnh Shizuoka
Tháng 12 năm 1990 Trường học pháp nhân Học viên ô tô tỉnh Shizuoka đổi tên thành trường học pháp nhân
Đại học khoa học và công nghệ Shizuoka
Tháng 4 năm 1991 Khai giảng Đại học khoa học và công nghệ Shizuoka
Tháng 4 năm 1996 Thành lập khoa cao học ở Đại học khoa học và công nghệ Shizuoka
Tháng 4 năm 1997 Trường trung cấp văn hóa Shizuoka được đổi tên thành trường trung cấp thiết kế Shizuoka
Tháng 4 năm 2008 Thành lập trường trung cấp quốc tế, khách sạn, hàng không Shizuoka, trường trung
cấp thiết kế Shizuoka cơ sở Hamamatsu
Tháng 4 năm 2010 Thành lập trường THCS bắc Shizuoka, trường trung cấp thông tin Numazu đổi tên thành
trường trung cấp thông tin – kinh doanh Numazu
Tháng 4 năm 2011 Thành lập trường THCS Seiryo
Tháng 4 năm 2011 Trường trung cấp thiết kế Shizuoka cơ sở Hamamatsu đổi tên thành trường trung cấp
thiết kế Hamamatsu
Tháng 10 năm 2011 Thành lập Học viện nhật ngữ Hamamatsu (tối đa 100 học sinh)
Tháng 4 năm 2014 Học viện nhật ngữ Hamamatsu: tăng số học sinh lên 150 học sinh
Tháng 4 năm 2015 Học viện nhật ngữ Hamamatsu: tăng số học sinh lên 225 học sinh
Tháng 4 năm 2017 Thành lập trường Học viện nhật ngữ Numazu (tối đa 100 học sinh)
Tháng 4 năm 2019 Học viện nhật ngữ Hamamatsu: tăng số học sinh lên 337 học sinh
Tháng 1 năm 2021 Học viện Nhật ngữ Hamamatsu Khánh thành tòa nhà mới ( 1 tầng hầm 8 tầng trên mặt đất)
Tháng 4 năm 2021 Học viện nhật ngữ Numazu: tăng số học sinh lên 150 học sinh
Tháng 4 năm 2023 Học viện nhật ngữ Hamamatsu: tăng số học sinh lên 505 học sinh
Tháng 4 năm 2023 Học viện nhật ngữ Numazu: tăng số học sinh lên 225 học sinh
to the top