Trang chủ > Học viện Nhật ngữ Hamamatsu / Học viện Nhật ngữ Numazu qua video

Học viện Nhật ngữ Hamamatsu /
Học viện Nhật ngữ Numazu qua video

Chúng tôi đã tải lên các video như giới thiệu về Học viện Nhật ngữ Hamamatsu và Học viện Nhật ngữ Numazu cùng với tiếng nói của các học sinh đã tốt nghiệp. Hãy cùng xem nhé.

PV giới thiệu trường học

浜松日本語学院 / 沼津日本語学院
法人のあゆみ

浜松日本語学院 / 沼津日本語学院
グループ校紹介

浜松日本語学院 / 沼津日本語学院
学校紹介

浜松日本語学院 / 沼津日本語学院
アルバイト・アパート・行事

Tiếng nói của học sinh tốt nghiệp

浜松日本語学院 卒業生の声

PV chương trình giáo dục nhất quán nhân tài điều dưỡng người nước ngoài

社会福祉法人慈悲庵×浜松日本語学院
(ベトナム出身留学生)

医療法人社団白梅会×浜松日本語学院
(フィリピン出身留学生)

社会福祉法人ひかりの園×浜松日本語学院
(フィリピン出身留学生)

社会福祉法人七恵会×浜松日本語学院
(ネパール出身留学生)

Khóa học đào tạo giáo viên tiếng nhật

浜松日本語学院 / 沼津日本語学院
日本語教師養成講座

to the top