Trang chủ > Học viện nhật ngữ Hamamatsu Tổng thể về tuyển sinh

Tải tài liệu cần thiết, đơn nhập học của trường Học viện nhật ngữ Hamamatsu

Thời gian tuyển sinh

Kỳ nhập học tháng 4 Hạn nộp hồ sơ 31/10
Kỳ nhập học tháng 10 Hạn nộp hồ sơ 30/4
  • Không có kỳ nhập học tháng 7, tháng 1
  • Đến kỳ hạn nộp hồ sơ nếu không chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm cả bản dịch thì không nhận trường hợp đó.

Chú ý, trình tự tải hồ sơ

  • Di chuyển con trỏ vào những file cần thiết trong những file dưới đây
  • Nếu click vào file đó thì file sẽ tự động mở, sau đó hãy in ra để sử dụng
  • Trường hợp không mở được file pdf do bộ nhớ đầy thì di chuyển con trỏ và ấn chuột phải, menu được hiển thị, chọn “lưu file”,
    lưu vào thư mục, mở file đã tải về và in.
  • Các file tài liệu được sử dụng thống nhất trên khổ A4. Vì vậy hãy chú ý khi in.
(1)Hướng dẫn trường học
Tải ở đây ▶ 〈 PDF 9.01MB 〉
(2)Đơn nhập học
Tải ở đây ▶ 〈 PDF 157KB 〉 Tải ở đây ▶ 〈 Excel 37KB 〉
(3)Đơn bảo trợ tài chính
Tải ở đây ▶ 〈 PDF 232KB 〉

Nếu muốn xem những tập tin trên, máy tính phải có chương trình Adobe Reader.
Nếu máy không có sẵn chương trình này thì có thể tải miễn phí trên thư mục bên trái.

to the top